Hnojivo Sapropel

hnojivo SapropelPoklad pravěkých jezer pro Vaše rostliny - NOVINKA -

Jedná se o zcela přírodní a organické hnojivo biogenního původu. Jezerní sapropel je sladkovodní sediment, jenž se získává ze dna chladných sladkovodních jezer, kde vzniká anaerobním rozpadem rostlin a živočichů po dobu několika tisíc let.

Díky vrstvě bahna, která účinně brání přístupu UV paprsků, si udržuje sapropel vysokou biologickou aktivitu a vzhledem ke svému složení se stává ideálním základem pro přírodní organické hnojivo. Díky řadě technologických inovací je možné již zakoupit přírodní rašelinové hnojivo vyrobené právě na základě jezerního sapropelu - Rozkvetlé údolí - Sapropel.

Výsledný produkt má mnoho pozitivních vlastností bez škodlivých vedlejších vlivů na půdu. Přírodní rašelinové hnojivo Sapropel zvyšuje imunitu a obranyschopnost rostlin proti vnějším vlivům a je vhodné pro produkci bio zeleniny a ovoce, pěstování okrasných dřevin, trávníků a květin. Jeho užíváním se v průměru zvětší produkce o 40 až 70 % i její kvalita.

Přednosti:

 • Obohacuje půdu organickými složkami
 • Zlepšuje strukturu půdy
 • Doba aktivního působení v půdě je mimořádně dlouhá  - minimálně   5 let
 • Napomáhá samočištění půdy od patogenních hub a bakterií
 • Neutralizuje těžké kovy v půdě
 • Snadno se skladuje a má dlouhou dobu trvanlivosti – 3 roky

Využití:

 • Vhodné pro malopěstitele
 • Vhodné pro výrobce biopotravin
 • Vhodné pro zemědělce, které zajímá dlouhodobá úrodnost a produktivita půdy, omezení rizik přehnojení, snížení ztrátovosti hnojiva, snížení spotřeby vody a v neposlední řadě ochrana životního prostředí

Popis produktu

 • materiál je neutrální, až velmi slabě kyselý
 • obsahuje nízké podíly sledovaných těžkých kovů, pod limity obvyklých substrátu dle požadavku vyhlášky č. 474/2000 Sb., přílohy č. 1
 • PAU (poly aromatické uhlovodíky) jsou nízké
 • materiál obsahuje příznivý (nízký) podíl nerozložitelných příměsí
 • materiál neobsahuje PCB nad mezí detekce, jejich podíl je nízký
 • materiál obsahuje vysoký podíl dusíku, obsahuje relativně nižší podíl uhlíku
 • materiál je dobré jakosti i vůči vyhlášce č. 341/2008 Sb., i vůči ČSN průmyslové komposty (oba předpisy ve vztahu ke kompostům)