EKO palivo

ekologické palivoPokud chcete vyměnit klasická fosilní paliva, pak je vhodnou alternativní náhradou EKO palivo. Výroba tohoto paliva spočívá ve smíchání rašeliny a dřevěných štěpů.
EKO palivo lze využít bez problémů ve většině kotlů. Vzniklé spaliny z vytápění bydlení nedehtují ani nezanášejí komíny. Popel nemusíte umisťovat pouze do popelnic, ale lze ho dále využít jako ekologické hnojivo.